Elien Hagedoorn

Online communicatie specialist bij INTK

Elien is gespecialiseerd in de manier waarop culturele organisaties worden beoordeeld voor subsidie. Tijdens haar studie onderzocht ze hoe de beoordeling voor de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) geoptimaliseerd kan worden zodat deze beter aansluit bij de culturele waarde van musea. Hiervoor interviewde ze museumdirecteuren en adviseurs van de Raad voor Cultuur. Een artikel dat zij hierover schreef verschijnt in een digitale uitgave van tijdschrift Boekman.

Haar interesse ligt bij allerlei publieke en culturele organisaties, in het bijzonder bij musea. Elien heeft een BSc diploma in Psychologie en een MSc diploma in Publiek Management van de Universiteit Utrecht/USBO. Ze volgde het honours programma Arts-Based Research. Tijdens haar master heeft ze zich verdiept in cultuurbeleid. In het kader van haar scriptie liep zij stage bij de Boekmanstichting in Amsterdam.

gearchiveerd onder: ,